Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:

 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek.
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak.
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek.
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek.
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak.
 • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek.
 • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek.
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek.
 • Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek.
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek.
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek.
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek.
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek.
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak.
 • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak.
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek.
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek.
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek.
 • Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek.

YouTube Kanalımız

YouTube kanalımıza abone ol.